Uitwisseling leerresultaten tussen systemen verbeterd

Vanaf schooljaar 2016/2017 is automatische uitwisseling van toetsresultaten tussen uitgevers en leerlingadministratiesystemen (LAS-sen) in het primair onderwijs verbeterd. Het is mogelijk om leerresultaten van een aantal grote uitgevers automatisch terug te zien in het LAS van de school.

Als een leerling in het online leermateriaal van een uitgever toetsen maakt, wordt dit resultaat opgeslagen in de omgeving van de uitgever. In veel gevallen typt de leerkracht de behaalde resultaten vervolgens over in het LAS, om op deze wijze een actueel beeld van de leerling te verkrijgen en om resultaten van leerlingen ook op langere termijn te kunnen volgen.

Leveranciers van LAS-sen en educatieve uitgeverijen hebben, ondersteund door de PO-Raad en Kennisnet, afspraken gemaakt om de resultaten geautomatiseerd over te nemen in uw LAS. De koppeling vindt plaats via de standaard UWLR (Uitwisseling van Leerlinggegevens en Resultaten). Het gebruik van de koppeling kost de leerkracht minder tijd, is veiliger, minder foutgevoelig en geeft leerkrachten beter inzicht in de voortgang van leerlingen.

Vanaf het schooljaar 2016/2017 zijn de afspraken in UWLR uitgebreid. Met de nieuwe afspraken wordt ook de normeringsinformatie van de uitgever meegenomen, waardoor resultaten over verschillende vakken beter vergelijkbaar zijn. Vanaf september 2016 is het mogelijk om in ParnasSys en Dotcomschool het verbeterde inzicht te geven in leerresultaten van leerlingen bij Malmberg en Zwijsen. Uitwisseling van gegevens vindt overigens alleen plaats wanneer de school hier expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Het aantal uitgevers dat de nieuwe standaard ondersteunt, zal de komende tijd toenemen.

Voor meer informatie kunt u de veelgestelde vragen raadplegen of contact opnemen met de contactpersoon van uw uitgever of administratiesysteem.