Privacyconvenant en modelbewerkersovereenkomst 2.0 beschikbaar

Volgens planning is in de afgelopen maanden is er door de initiatiefnemers van het convenant gewerkt aan versie 2.0. van het convenant. Deze versie uit juni 2016 kent een verbreding van de bestaande afspraken ten aanzien van leerling- en schooladministratiesystemen. Hiermee zijn de teksten beter toepasbaar voor partijen die diverse softwaretoepassingen leveren aan het onderwijs. De bij het convenant behorende modelbewerkersovereenkomst 2.0 bevat naast een verbreding ook een aan de laatste ontwikkelingen bijgewerkte tekst, mede in verband met de wettelijke regeling over melding van datalekken. 

Partijen die convenant 1.0 hebben ondertekend, weten zich automatisch gecommitteerd aan versie 2.0. Het advies is om voor nieuwe overeenkomsten met scholen ook gebruik te maken van modelbewerkersovereenkomst 2.0. Beide documenten zijn te vinden op www.privacyconvenant.nl. Hier is ook een lijst met veelgestelde vragen te vinden.