Compliancevoorziening voor standaarden D&T en UWLR

Onlangs heeft Kennisnet een nieuwe versie van de ECK compliancevoorziening gereleaset. Met de compliancevoorziening kunnen ketenpartijen tijdens het ontwikkelen testen in hoeverre hun applicatie voldoet aan de Distributie & Toegang-standaard en de UWLR-standaard. Partijen kunnen zowel een server-implementatie als een client-implementatie testen met behulp van de compliancevoorziening.

Er wordt op het volgende getest:

  • WS-Addressing: Web Services Addressing is een gestandaardiseerde manier voor het uitwisselen van adresgegevens van webservices.
  • WSI-basic profile: een standaard die de interoperabiliteit tussen webservices beschrijft. 
  • Schema-compliance: Dit bepaalt in hoeverre het bericht voldoet aan de D&T- of UWLR-standaard.

Het resultaat van deze testen wordt in een rapport weergegeven die als download beschikbaar is op de website.

De compliancevoorziening is te bereiken via: https://compliance.kennisnet.nl/compliancevoorziening/