Privacyconvenant en modelbewerkersovereenkomst 2.0 beschikbaar

Volgens planning is in de afgelopen maanden is er door de initiatiefnemers van het convenant gewerkt aan versie 2.0. van het convenant. Deze versie uit juni 2016 kent een verbreding van de bestaande afspraken ten aanzien van leerling- en schooladministratiesystemen. Hiermee zijn de teksten beter toepasbaar voor partijen die diverse softwaretoepassingen leveren aan het onderwijs. Ook is de tekst m.b.t. datalekken aangepast.

Read More