Programma Start schooljaar vo en mbo

Om een vlekkeloze start van het nieuwe schooljaar te realiseren en verstoringen zoals verleden jaar te voorkomen, coördineert Edu-K de schoolstart in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. (Keten)wijzigingen worden geïnventariseerd en getest. Ketenafspraken worden herijkt. Er wordt eenduidig gecommuniceerd en er is toezicht op de samenwerking rond support.

Naar afspraken start schooljaar VO

Naar afspraken start schooljaar MBO

Eén uniek iD voor het onderwijs: ECK iD

De Nummervoorziening bij Kennisnet voorziet elke leerling van een eigen nummer voor het onderwijs, ook wel ECK iD genoemd. ECK staat voor de educatieve content keten. Het ECK iD is een pseudoniem van het BSN. Het creëert de voorwaarden voor dataminimalisering in de gegevensuitwisseling tussen scholen en leveranciers. Gegevensuitwisseling is nodig voor toegang tot en gebruik van digitale leermiddelen.

meer informatie over de nummervoorziening ›

Implementatie ECK-standaard Distributie en toegang

Door gebruik van de ECK-standaard Distributie en Toegang vormen de school, de distributeur, softwareleveranciers en de uitgeverijen een keten waarin leermiddelen besteld, betaald, geleverd en gebruikt worden. Deze keten wordt ondersteund door een set van afspraken. Steeds meer marktpartijen en scholen gaan volgens deze afspraken werken. Dit leidt ertoe dat het proces minder foutgevoelig is, scholen geen vouchers meer hoeven te gebruiken en dat leveranciers de school of de leerling beter kunnen helpen als er toch een probleem is.

meer informatie over de standaard ECK Distributie en toegang voor leveranciers ›

meer informatie over de standaard ECK Distributie en toegang voor mbo-scholen ›

Tactische overleggen

Het domein Toegang tot leermateriaal kent aparte overleggen voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en mbo. Neem voor algemene vragen contact op via secretaris@Edu-K.nl of neem contact op met de vertegenwoordiger van uw branche of sector in het tactisch overleg.