Programma Start schooljaar vo en mbo

Om een vlekkeloze start van het nieuwe schooljaar te realiseren en verstoringen zoals verleden jaar te voorkomen, coördineert Edu-K de schoolstart in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. (Keten)wijzigingen worden geïnventariseerd en getest. Ketenafspraken worden herijkt. Er wordt eenduidig gecommuniceerd en er is toezicht op de samenwerking rond support.

Naar afspraken start schooljaar VO

Naar afspraken start schooljaar MBO

Eén uniek iD voor het onderwijs: ECK iD

De Nummervoorziening bij Kennisnet voorziet elke leerling van een eigen nummer voor het onderwijs, ook wel ECK iD genoemd. ECK staat voor de educatieve content keten. Het ECK iD is een pseudoniem van het BSN. Het creëert de voorwaarden voor dataminimalisering in de gegevensuitwisseling tussen scholen en leveranciers. Gegevensuitwisseling is nodig voor toegang tot en gebruik van digitale leermiddelen.

meer informatie over de nummervoorziening

De stand van zaken nu

  • Kennisnet heeft de Nummervoorziening gerealiseerd, in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT. De technische documentatie en testvoorziening voor gebruik van de nummervoorziening zijn beschikbaar op de speciale developer’s wiki.
  • Leveranciers in het po, vo en mbo werken binnen Edu-K samen aan de implementatie. In het primair onderwijs kunnen vrijwel alle scholen met ingang van schooljaar 2018 - 2019 het ECK iD in gebruik nemen. In het vo en mbo heeft een groot aantal leveranciers hun systemen voorbereid op het ECK iD en de bijbehorende ECK-standaard Distributie en Toegang 2.1.1. In deze sectoren vinden ketentesten plaats. Leveranciers die het ECK iD voor schooljaar 2019 - 2020 willen gaan implementeren kunnen zich aanmelden via eck-id@edu-k.nl   

Implementatie ECK-standaard Distributie en toegang

Door gebruik van de ECK-standaard Distributie en Toegang vormen de school, de distributeur, softwareleveranciers en de uitgeverijen een keten waarin leermiddelen besteld, betaald, geleverd en gebruikt worden. Deze keten wordt ondersteund door een set van afspraken. Steeds meer marktpartijen en scholen gaan volgens deze afspraken werken. Dit leidt ertoe dat het proces minder foutgevoelig is, scholen geen vouchers meer hoeven te gebruiken en dat leveranciers de school of de leerling beter kunnen helpen als er toch een probleem is.

meer informatie over de standaard ECK Distributie en toegang voor leveranciers

meer informatie over de standaard ECK Distributie en toegang voor mbo-scholen

De stand van zaken nu

  • De 2.1.1-versie van de standaard, waarbij de afspraken voor vo en mbo zijn geharmoniseerd is aangeboden bij Edustandaard en is door de Edustandaard in beheer genomen.
  • In het voortgezet onderwijs werkt een groot aantal leveranciers volgens de standaard en vrijwel alle scholen. 
  • In het mbo werkt meer dan de helft van de scholen volgens de ECK-route en ondersteunt een toenemend aantal leveranciers de standaard.
  • Leveranciers die willen testen met de standaard kunnen gebruik maken van de ECK compliancevoorziening. Hiermee kunnen partijen tijdens het ontwikkelen testen in hoeverre hun applicatie voldoet aan de ECK-standaard Distributie & Toegang. Er kan zowel een server-implementatie als een client-implementatie worden getest.

Tactische overleggen

Het domein Toegang tot leermateriaal kent aparte overleggen voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en mbo. Neem voor algemene vragen contact op via secretaris@Edu-K.nl of neem contact op met de vertegenwoordiger van uw branche of sector in het tactisch overleg.