Rollen DT.png

1          Studentenadministratiesysteem.
De kernregistratie met gegevens van leerlingen (en medewerkers), zoals: Eduarte, Magister, Edictis, Education Online of People Soft, SOMtoday. Ze halen desgewenst het speciale ECK iD op bij de Nummervoorziening, slaan het op en voorzien de Identity Provider van de benodigde gegevens.

2          Identity Provider – authenticatieservice.
Het systeem dat elke student en medewerker een digitale (school)identiteit geeft. Vaak is dit de ELO, bijvoorbeeld: Magister, Cum Laude, Fronter, Its learning, Learning Box, Moodle, Peppels.net of SOMtoday. Soms is er een afzonderlijke Identity Provider, zoals ADFS of Azure of besteedt de school het identity management uit aan partijen als Tools4Ever, Linxit, Red Spider, De Wal ICT of Easy Logic.

3          Authenticatie hub.
De centrale voorziening die de identiteiten in de leermiddelenketen authentiseert. Bijvoorbeeld: Entree Federatie of SURFconext. Let wel: de school bepaalt zelf aan wie digitale iD’s mogen worden doorgegeven en met welke attributen. Dit regelt de school in de Attribuut Release Policy per centrale voorziening.

4          Distributeursfunctie, distributeur.
De partij die zorgt voor de ECK-processen Bepalen, Bestellen en Leveren van digitale leermiddelen. Denk aan: Studers (Van Dijk), Lisette Werter-groep, SLIM MBO-webshop, Boekhandel Dekkers Kettenis, Iddink of Osinga de Jong . Distributeurs werken volgens de ECK standaard D&T of zij geven activeringscodes dan wel vouchers uit van uitgeverijen. Ze verzorgen ook de financiële afwikkeling.

5          Leermiddelenleverancier / uitgeverij.
Als aanbieders van leermiddelen verzorgen de uitgeverijen de ECK-processen Toegang en Gebruik. Uitgeverijen werken volgens de ECK standaard Distributie en Toegang, of zij verstrekken vouchers of activeringscodes die, via hun distributeur, toegang bieden tot de leermiddellicenties.

6          ELO-Toegangsplatform.
De omgeving waarin de linkjes naar leermiddellicenties worden aangeboden.

Bijzondere rol ‘school’

Strikt genomen vervult de ‘school’ geen rol binnen de technische stappen in de ECK-keten. Maar in organisatorische zin speelt de school wel degelijk een belangrijke rol. De school is en blijft immers ‘Verantwoordelijke’ voor de gegevens die in de ECK-processen worden uitgewisseld en verwerkt.

Let wel: Leveranciers vervullen soms meer dan één ECK-rol en ook als school kunt u een ECK-rol vervullen. Gebruik je bijvoorbeeld ADFS of Azure AD, dan vervult de school in feite zelf de rol van Identity Provider.