Privacyconvenant digitale onderwijsmiddelen

In dit convenant staan afspraken en spelregels over bijvoorbeeld de omgang met persoonsgegevens van leerlingen en over de communicatie met ouders. Leveranciers die het convenant hebben ondertekend houden zich aan een aantal spelregels over bijvoorbeeld het opstellen van een bewerkersovereenkomst en het leveren van een privacybijsluiter. Bij het uitvoeren van het convenant heeft de school de regie.

meer informatie op de website van het privacyconvenant

Hier vind je de belangrijkste documentatie op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

De stand van zaken nu

  • Op 13 april heeft Edu-K ingestemd met het Convenant digitale onderwijsmiddelen 2.0. Het belangrijkste verschil met de eerdere versie van het convenant is dat het nu ook van toepassing is op leveranciers van school- en leerlingadministratiesystemen en dat dat de afspraken over datalekken zijn aangescherpt.
  • Veel partijen maken op dit moment al gebruik van de modelbewerkersovereenkomst bij het convenant.
  • Alle leden van de GEU en KBb-E hebben het convenant ondertekend. Bij de leden van de VDOD is het ondertekenproces begonnen. Zie het register voor alle ondertekenaars.

Werkgroep privacy

In de werkgroep Privacy maken publieke en private partijen privacyafspraken voor het primair en voortgezet onderwijs. Neem voor algemene vragen contact op via secretaris@Edu-K.nl of neem contact op met de vertegenwoordiger van uw branche of sector in werkgroep.