Privacyconvenant digitale onderwijsmiddelen

In dit convenant staan afspraken en spelregels over bijvoorbeeld de omgang met persoonsgegevens van leerlingen en over de communicatie met ouders. Leveranciers die het convenant hebben ondertekend houden zich aan een aantal spelregels over bijvoorbeeld het opstellen van een bewerkersovereenkomst en het leveren van een privacybijsluiter. Bij het uitvoeren van het convenant heeft de school de regie.

meer informatie op de website van het privacyconvenant ›

Hier vind je de belangrijkste documentatie op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Werkgroep privacy

In de werkgroep Privacy maken publieke en private partijen privacyafspraken voor het primair en voortgezet onderwijs. Neem voor algemene vragen contact op via secretaris@Edu-K.nl of neem contact op met de vertegenwoordiger van uw branche of sector in werkgroep.