In Edu-K zijn de volgende partijen bestuurlijk vertegenwoordigd:

PO-Raad (sectororganisatie voor schoolbesturen in het primair onderwijs)
VO-raad (sectororganisatie voor schoolbesturen in het voortgezet onderwijs)
MBO Raad (sectororganisatie voor schoolbesturen in het middelbaar beroepsonderwijs)
GEU (brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening)
KBb-E (branchevereniging van distributeurs in de educatieve keten)
VDOD (branchevereniging van leveranciers van digitale onderwijsdiensten)
Ministerie van OCW
Kennisnet (publieke organisatie voor onderwijs en ict)

Deelnemers Edu-K

Voorzitter: Pieter Hendrikse
Secretaris: Chris Zintel (Kennisnet)
PO-Raad: Anko van Hoepen (vice-voorzitter PO-Raad)
VO-raad: Hein van Asseldonk (vice-voorzitter VO-raad) & Leon de Wit (bestuurder NUOVO scholengroep)
MBO Raad: Gerard Oud (bestuurslid saMBO-ICT, bestuurder Clusius College)
GEU: Eric Razenberg (bestuurslid GEU, CEO ThiemeMeulenhoff)
KBb-E: Wijnand Spring in 't Veld (voorzitter KBb-E, CEO Iddink groep) & Albert Jagt (The Learning Network)
VDOD: Theo Joosten (voorzitter VDOD) & Martin de Goffau (secretaris VDOD, directeur Qfeedback)
Kennisnet: Toine Maes (algemeen directeur Kennisnet)
Ministerie van OCW: Youssef Louakili (afdelingshoofd Besturing en Stelsel, directie Primair Onderwijs)

Tactische overleggen

Edu-K kent tactische overleggen voor de verschillende thema's. Hier worden beslissingen van Edu-K verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht en wordt de agenda van Edu-K voorbereid.