Wat is de nummervoorziening?

Bij de nummervoorziening krijgt elke leerling een persoonlijk identificatienummer. Partijen in de onderwijsketen die gegevens van een leerling uitwisselen, zoals bij het bestellen en gebruiken van leermateriaal, bij het maken van toetsen en bij het terugkoppelen van de resultaten daarvan, doen dit aan de hand van dat nummer. Er hoeven dus geen persoonsgegevens van de leerling uitgewisseld te worden.

Hoe werkt de nummervoorziening?

Ouders die hun kind in het basisonderwijs inschrijven, geven het Burgerservicenummer (BSN) van hun kind door. Het BSN wordt door DUO omgezet in het Persoonsgebonden Nummer (PGN). Dat is de situatie tot nu toe. 
In de nieuwe situatie stuurt de leerlingadministratie vervolgens een bericht naar de nummervoorziening, waarin het PGN onherkenbaar versleuteld wordt. De nummervoorziening voorziet dit versleutelde nummer van weer een extra versleuteling, en creëert zo een pseudoniem. Dit pseudoniem, een willekeurige reeks cijfers en letters, wordt weer teruggekoppeld naar de leerlingenadministratie.
Met dit pseudoniem kan vervolgens, binnen afspraken, over een leerling gecommuniceerd worden. Het pseudoniem is te gebruiken voor zaken als het doorgeven van licenties en het terugkoppeling van leer- en toetsresultaten. Er kunnen alleen nog persoonsgegevens worden verstrekt als die noodzakelijk zijn om een onderwijsdienst te leveren of gebruiken.

Wat is de voortgang?

Attributenbeleid

Overige documentatie

Scholen in het po, vo en mbo moeten gebruik kunnen maken van de nummervoorziening. Om dit te bereiken zijn drie trajecten uitgezet.