Speciaal voor leveranciers

Op woensdag 9 november, tijdens De Onderwijsdagen, organiseert Edu-K een apart programma om leveranciers in het po, vo en mbo te informeren over en betrekken bij actuele vraagstukken in de educatieve keten. Wij nodigen u graag uit om dit ketenevenement te bezoeken met sessies over onder andere de nummervoorziening, het privacyconvenant, de vraag van scholen inzicht in het leerproces en implementatie van de UWLR-standaard. Niet alleen experts en leveranciers delen hun ervaringen, ook scholen presenteren hoe zij bezig zijn met het realiseren van hun doelen m.b.t. bijvoorbeeld variëren en arrangeren en wat hun vraag is aan leveranciers.

Ketenvraagstukken: drie thema's

1. Veilige en betrouwbare keten
Op dit thema is Edu-K zeer actief en zijn er al grote stappen gezet. Tegelijkertijd is dit bij uitstek het thema waar we druk bezig zijn om de stap te maken van papier naar praktijk. Thema’s die hier aan bod komen zijn de Nummervoorziening, de standaard Distributie en toegang 2.0, het Privacyconvenant en het certificeringsschema voor informatiebeveiliging. De focus zal hierbij liggen op de onderlinge samenhang hiertussen, de wijze waarop (individuele) marktpartijen hier ervaring mee hebben opgedaan en inzicht in hoe een leverancier deze losse onderdelen in samenhang in de praktijk kan brengen. Korte presentaties worden gegeven door zowel leveranciers zelf als door projectmanagers.
2. Inzicht in het leerproces
Overkoepelend inzicht in de voortgang van leerlingen is een thema dat alle onderwijssectoren leeft, maar waarvan de vraag en de oplossingen in verschillende mate zijn uitgekristalliseerd. Van de vragen uit po en vo naar dashboards over verschillende systemen en leermiddelen heen, tot administratieve lastenverlichting doordat leraren niet langer resultaten hoeven over te typen van de educatieve applicatie naar LAS of ander systeem. In deze sessie komen presentaties van versnellingsvragen en leerlabs naar overkoepelend inzicht aan bod, evenals ervaringen van marktpartijen die werken met UWLR 2.1 en de vraag aan welke functionaliteiten een uitwisselstandaard voor leerresultaten nog meer moet voldoen.
3. Variëren en arrangeren
Wat is de vraag precies? Hoe breed gedeeld is deze vraag? Wat zijn de usecases? Wat is hiervoor nodig m.b.t. bijvoorbeeld metadatering? Hoe verhoudt de vraag van scholen zich tot (pre-)competitieve activiteiten in de keten? In deze sessie presenteren diverse scholen uit de leerlabs en versnellingsvragen hun vragen en de voortgang in de uitwerking hiervan. Ook zal er aandacht zijn voor lessons learned uit de proeftuinen. Leveranciers kunnen hen scherp bevragen, zodat voor individuele partijen duidelijker wordt wat de volgende stap kan zijn en wat hiervoor op ketenniveau.

Aanmelden

Door u aan te melden voor deze Edu-K ketenbijeenkomst op de 23e verdieping van het WTC, krijgt u ook toegang tot De Onderwijsdagen. De plenaire opening, lunch en afsluiting zullen gezamenlijk plaatsvinden, zodat er ruimschoots mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten en te netwerken. Heeft u geen uitnodiging ontvangen voor de Edu-K Ketenbijeenkomst of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Chris Zintel (secretaris@Edu-K.nl). 

Programma