Beste garantie voor een goed begin

Augustus 2018… De scholen gaan weer van start. Gewijzigde groepen, andere vakken, nieuw rooster. Een goed begin is het halve werk. Het is belangrijk dat studenten, docenten en medewerkers van meet af aan bij hun lesmateriaal kunnen. De logistieke uitdaging om schoolboeken op tijd in de klas te krijgen, is in korte tijd veranderd tot een ict-uitdaging. Leermiddelen zijn steeds vaker licenties. Hoe zorg je dan dat iedereen veilig en betrouwbaar kan inloggen, gelijk vanaf dag één? En liefst met single sign on op alle applicaties?

Wat is het?

Om veilig en betrouwbaar toegang tot digitale leermiddelen te organiseren, werken in het vo en mbovrijwel alle leveranciers volgens de afspraken van de ECK-standaard voor Distributie en Toegang. Maakt uw school hier gebruik van, dan kunnen studenten, docenten en medewerkers in één keer inloggen op al hun digitale leermiddelen. De leveranciers zorgen dat ieder zijn eigen pakket aantreft in de Elektronische Leeromgeving. De leermiddelenketen kent verschillende rollen. Ook als  school bent u hierin zelf een partij. Houdt ieder zich aan de afspraken, dan worden inlog- en andere gegevens veilig en betrouwbaar uitgewisseld in de keten.

Klik op de afbeelding voor een omschrijving van de rollen

Klik op de afbeelding voor een omschrijving van de rollen

Wat levert het mijn organisatie op?

Met de ECK-standaard Distributie en Toegang maken uw studenten en docenten veilig en betrouwbaar gebruik van digitale leermiddelen vanaf dag één.

  • Uw ELO biedt eenduidig en overzichtelijk inzicht in alle licenties per persoon.
  • Studenten en docenten loggen single sign on in op hun eigen licenties.
  • Geen vouchers meer nodig. Geen gedoe in de klas met zoekgeraakte of vergeten vouchers.
  • Gegevensuitwisseling is aantoonbaar veilig en betrouwbaar geregeld van begin tot eind.

Hoe werkt het?

Is uw school voorbereid op werken volgens de ECK-standaard, dan werkt het eenvoudigweg als volgt.

Wat moet ik ervoor doen?

Samenwerkende leveranciers in de leermiddelenketen ontzorgen u als school waar mogelijk. Toch moet u er zelf ook wat voor doen.

  • Vraag het schoolbestuur voor 1 maart toestemming om de overstap naar ECK Distributie en Toegang projectmatig op mogen te pakken. Gebruik de voorbeelddocumenten  ter ondersteuning van de besluitvorming en voor een projectmatige aanpak.
  • Bepaal of (ruim) voor aanvang van het schooljaar, alle studenten kunnen zijn ingeschreven en voorzien van een school iD. Is dit niet haalbaar? Overleg dan met de distributeur(s).
  • Sluit een Attribute Release Policies (ARP) met Entree federatie om toestemming te geven aan leveranciers van leermiddelen om informatie over studenten te mogen ontvangen. 
  • Doe mee met de Veldtesten die leveranciers organiseren om alle toegepaste services binnen de ECK standaard D&T in de keten te testen (niet verplicht wel aan te bevelen).
  • Communiceer naar studenten, docenten en medewerkers, over de nieuwe route voor bestellen van – en toegang tot – digitaal lesmateriaal. Benadruk dat zij voor digitale leermiddelen bij voorkeur het school-id gebruiken.
  • Voor hulp bij de voorbereiding van uw implementatie, bel Frans Rewijk: 06 – 55 58 53 25, of mail f.rewijk@kennisnet.nl.

Voorbeelddocumenten

Ervaring leert dat de voorbereiding voor zo’n overstap het beste projectmatig kan worden aangevlogen. Tijdig bestuurlijke besluitvorming voorbereiden is daarbij van groot belang. Die moet uiterlijk 1 maart gepasseerd zijn. Om je te helpen bij de opstart van je project en bij de besluitvoorbereiding, zijn er voorbeelddocumenten ontwikkeld. 

Wie gebruiken het al?

De opstart van het schooljaar verliep afgelopen keer bij ECK-instellingen beduidend soepeler dan op de non ECK-instellingen. Naarmate de standaard breder wordt gebruikt, wordt hij steeds bestendiger. De ECK-standaard Distributie en Toegang wordt inmiddels in het vo door vrijwel alle scholen gebruikt. In het mbo is inmiddels het omslagpunt bereikt. Meer dan de helft van de mbo-instellingen gebruikt ECK. 

Is dit punt eenmaal bereikt, dan gaat het daarna snel. Instellingen die nog niet op de standaard zitten doen er goed aan die stap per schooljaar 2018 - 2019 te zetten.

Meer informatie?

Wil u als school de stap maken naar de ECK-standaard Distributie en Toegang, laat u dan ruim voor de start van schooljaar 2018 – 2019 informeren over de do’s and dont’s. Neem hiervoor contact op met Frans Rewijk, projectleider implementatie ECK voor Edu-K. Bel: 06 - 55 58 53 25, of mail f.rewijk@kennisnet.nl.

Lees waarom Aventus volgens Jacob Hop ‘een softwareorganisatie’ is.