Risicogerichte invoering beveiligingsnormen

Een belangrijk doel op het gebied van continuïteit en beveiliging is het implementeren van normen voor informatiebeveiliging in de hele leermiddelenketen. Beveiliging in de keten is immers zo sterk als de zwakste schakel. Op basis van het Certificeringsschema informatiebeveiliging, dat is ontwikkeld en vastgesteld binnen Edustandaard, is gekozen voor een risicogerichte benadering. Daarbij worden risico's in kaart gebracht en op daarvan maatregelen genomen.

Hier vind je de belangrijkste documentatie op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

De stand van zaken nu

  • Binnen de werkgroep Informatiebeveiliging van Edustandaard maken publieke en private partijen gezamenlijk afspraken over minimale beveiligingsmaatregelen voor alle processen in het onderwijs (het certificeringsschema). Zo wordt ervoor gezorgd dat deze afspraken voor verschillende ketens (leermiddelen, overstapdossiers, communicatie met DUO) hetzelfde zijn.

  • Binnen Edu-K maken partijen afspraken over de implementatie van deze afspraken en andere maatregelen die bijdragen aan een veilige en betrouwbare leermiddelenketen.

Tactisch overleg

In het tactisch overleg Continuïteit en beveiliging maken publieke en private partijen afspraken voor het primair en voortgezet onderwijs. Neem voor algemene vragen contact op via secretaris@Edu-K.nl of neem contact op met de vertegenwoordiger van uw branche of sector in werkgroep.